West Venture

6 riggere og mekanikere (2 dag og 4 natt) bidro til bytting av ventiler og ett trusterbytte på oppdrag for Otech Marine Service AS